Kouzelný tábor uprostřed kouzelné přírody

 Komplexně vybavený tábor
 Nádherné okolí
 Spokojenost dětí je pro nás alfou i omegou

O malé táborníky se u nás stará docela dost lidí. Můžete posoudit sami:

Provozovatel tábora - má zodpovědnost za celý tábor a poslední slovo ve všech záležitostech. Podléhají mu všichni ostatní vedoucí i veškerý personál. Zajišťuje veškeré nákupy potravin. Stará se o údržbu a chod tábora.  

Hlavní vedoucí - odpovídá především za společné táborové programy a zároveň je jakýmsi garantem činnosti jednotlivých oddílů. Zastupuje Provozovatele v případě jeho nepřítomnosti v táboře.

Sportovní vedoucí - má na starosti veškeré sportovní aktivity v táboře. Spravuje sklad sportovního vybavení a je plavčíkem při koupání ve splavu.

Zdravuška - vykonává základní zdravotní péči, rozhodují o případné návštěvě lékaře a povolují koupání dětí. Pokud se děti koupají ve splavu, je zdravotnice, spolu se sportovním vedoucím, přítomna jako dozor.

Oddílový vedoucí - nese plnou zodpovědnost za svěřenou skupinu dětí, a to po celou dobu trvání tábora. Spolu se svým praktikantem vytváří oddílový program a dohlíží nad pořádkem a kázní. Oddíloví vedoucí a praktikanti jsou základními kameny celé táborové struktury.

Hlavní kuchařka - má profesionální zkušenosti s provozy podobného rozsahu. Spolu s hospodářem a druhou kuchařkou připravují táborový jídelníček. Na přípravě pokrmů a mytí nádobí se, vzhledem k vysokému počtu strávníků, podílí ještě další pomocnice v kuchyni.

Uklízečka - je neopomenutelným členem táborového personálu je. Stará se o úklid společných prostor – především jídelny, kluboven, umýváren, záchodů a marodky. Umývárny a záchody se uklízejí dvakrát denně!

Novinky

I náš tábor kráčí s dobou a tak vycházíme vstříc novým trendům komunikačních technologií...